Douwe Egberts Pensioenfonds kiest voor Stap APF

30 november 2017

DEPF

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) heeft het voornemen per 1 april 2018 haar pensioenen collectief over te dragen aan Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap APF). De regeling zal worden ondergebracht in een single-cliënt pensioenkring. Het bestuur wacht op goedkeuring van DNB, waarna het een definitief besluit zal nemen.

DEPF had voor het maken van haar keuze de volgende criteria vastgesteld: ‘het verwachte pensioenresultaat op 10- en 15-jaars horizon, de impact hierop bij economisch slecht weer, de kans op – en omvang van rechtenkortingen en de exit-mogelijkheden’. Bovendien wogen ook factoren zoals kostenbeheersing en de toenemende complexiteit van het besturen van een pensioenfonds mee.

Quirijn Ligtenstein, voorzitter van het bestuur van DEPF: “De combinatie van de degelijke aanpak van de uitbestedingspartners TKP Pensioen en TKP Investments, de reeds bestaande dienstverlening van TKP Pensioen voor DEPF en de constructieve opstelling van Stap met betrekking tot de overdracht van de beleggingen en de exit-mogelijkheden waren voor ons bepalend voor onze keuze voor Stap.”

Huub Popping, de onlangs benoemde bestuursvoorzitter van Stap APF, is verheugd met de keuze van DEPF. “Door deze collectieve waardeoverdracht wordt de stabiele basis van Stap verder versterkt en ontstaat ruimte voor de verdere uitbouw van onze organisatie. De investment beliefs en de cultuur van Stap sluiten goed aan op die van het huidige Douwe Egberts Pensioenfonds.”

Klik hier voor de factsheet van het pensioenfonds.

Douwe Egberts is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 1755M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2226 actieve bijdragers en 4394 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €297 per deelnemer en de totale beleggingskosten zijn onbekend bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van 0%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt nog uitgevoerd door TKP.

Bron: persbericht website, 30 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer