a.s.r. koopt zonnepark Pesse van GroenLeven

26 april 2022

a.s.r. publiceert op haar website:

a.s.r. heeft het nieuw gerealiseerde zonnepark in Pesse gekocht van GroenLeven. Het zonnepark in Drenthe met ruim 60.000 panelen heeft een vermogen van 32,6 megawatt en voorziet in de stroombehoefte van circa 11.500 huishoudens. Na de recente aankopen van drie windparken wil a.s.r. met de aankoop van haar eerste zonnepark opnieuw een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie en het behoud van een duurzame leefomgeving.

Het zonnepark is gelegen op 31,2 hectare en is ontwikkeld in samenwerking met lokale partijen. Boeren hebben grond ter beschikking gesteld, waaronder 17,3 hectare grond in erfpacht bij het ASR Dutch Farmland Fund, het landbouwfonds van a.s.r. real estate.

In het ontwerp van het zonnepark is een aantal maatregelen genomen om de natuurwaarden te bevorderen. Zo is er rekening gehouden met voldoende afstand tussen de panelen en worden twee poelen aangelegd met ecologische oevers. Daarnaast wordt rondom het zonnepark passende beplanting geplaatst die de panelen voor een deel aan het zicht onttrekken en bijdraagt aan de biodiversiteit. Deze belegging valt binnen de doelstelling van a.s.r. om aan het eind van 2024 voor € 4,5 miljard in impact beleggingen te hebben geïnvesteerd.

Dick Gort, CEO a.s.r. real estate: ‘a.s.r. wil een bijdrage leveren aan de energietransitie om klimaatverandering tegen te gaan. De aankopen van energieparken dragen hieraan bij. Ik ben er trots op dat we, in vervolg op de aankoop van windpark Jaap Rodenburg, windpark de Nieuwe Hemweg en een deel van het Prinses Ariane windpark, nu ons eerste zonnepark kopen. Hiermee vergroten we ons aandeel in duurzame energieprojecten en kunnen we de CO₂ uitstoot in de beleggings- én verzekeringsportefeuille van a.s.r. de komende jaren verder terugdringen.’

Het zonnepark is volledig in gebruik en Eneco neemt de stroom af.

Source: a.s.r.
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer