a.s.r. optimaliseert productaanbod en neemt afscheid van ZZP Pensioen

13 september 2022

a.s.r. werkt continue aan het optimaliseren van haar producten en diensten. Om die reden houdt ZZP Pensioen eind 2022 op te bestaan. Als alternatief biedt a.s.r. het ‘Persoonlijk Pensioen’. Dit is een lijfrentebeleggingsrekening waarmee klanten fiscaal voordelig pensioen kunnen opbouwen. Klanten van ZZP Pensioen zijn hier reeds over geïnformeerd.

Het huidige ZZP Pensioen heeft een portefeuille van circa 4.500 klanten en een volume van EUR €130 miljoen aan assets under management. a.s.r. stopt met het ZZP Pensioen, omdat het niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die a.s.r. stelt. Daarnaast kan vanwege een wijziging in de administratie de dienstverlening niet langer in de huidige vorm worden aangeboden.

Klanten van ZZP Pensioen hebben een brief en een email ontvangen waarin staat dat het product 31 december 2022 ophoudt te bestaan. Hierin staat ook welke mogelijkheden zij hebben voor hun opgebouwde lijfrentekapitaal. Een van de mogelijkheden is om over te stappen naar het nieuwe ‘Persoonlijk Pensioen’ dat met ingang van 1 oktober dit jaar beschikbaar is, maar klanten kunnen er ook voor kiezen om hun opgebouwde kapitaal af te kopen of bij a.s.r. een lijfrente-uitkering aan te kopen. Nieuwe klanten kunnen per 1 januari 2023 ook gebruik maken van het ‘Persoonlijk Pensioen’.

Source: ASR
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer