a.s.r. vermogensbeheer | Financiering van duurzame energieprojecten

5 juli 2022

a.s.r. vermogensbeheer publiceert op haar website:

Wereldwijd is er een structurele verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. De energietransitie past bij de ambitie van de Europese Unie om netto nul CO2-uitstoot te hebben in 2050 (EU Green Deal).

Door investeringen in duurzame projecten kunnen schaalbare impactinvesteringen worden gedaan. Deze worden gekenmerkt door langdurige, stabiele kasstromen en een aantrekkelijke liquiditeitspremie ten opzichte van publieke alternatieven. Reden voor ons om deze toekomstbestendige beleggingsstrategie aan te bieden.

Klimaatneutrale economie

Klimaatverandering en de energietransitie zijn bij ons kernthema’s. Met onze beleggingsproducten en -diensten willen wij een klimaatneutrale economie ondersteunen. Hiertoe hebben wij een aantal specifieke investeringsambities geformuleerd die bijdragen aan de ontwikkeling van capaciteit voor het opwekken vanhernieuwbare energie. De ambities maken onderdeel uit van een grotere set duurzame ambities voor 2024

Investeerbare technologieën

Wij kijken in onze ambities naar twee belangrijke technologieën voor hernieuwbare energie in Europa waar we in kunnen investeren: wind- en zonne-energie. Met name investeren in offshore wind biedt kans om deel te nemen in schaalbare investeringen en is daarom interessant. Andere nieuwe technologieën zijn batterijopslag, waterstof en drijvende offshore windprojecten. Inmiddels hebben wij al een aantal mijlpalen bereikt met investeringen in hernieuwbare infrastructuurprojecten binnen Europa, waaronder een investering in het grootste offshore windproject ter wereld in aanbouw: Dogger Bank.

Source: a.s.r. vermogensbeheer
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer