ABN AMRO Pensioenfonds besluit tot een duurzamer pensioen

29 oktober 2019

ABN AMRO Bank publiceert op haar website:

“Het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds heeft ten aanzien van ons beleggingsbeleid besluiten genomen over de verlaging van CO2 en de uitsluiting van controversiële wapens en tabaksproducenten. Mede dankzij jullie!

Dit voorjaar hielden we een onderzoek naar de mening over verantwoord beleggen bij ons fonds. De meeste respondenten gaven aan liever niet in controversiële wapens en tabak te willen beleggen. Het bestuur heeft hiernaar geluisterd en mede daarom besloten om producenten van controversiële wapens uit te sluiten. Daarnaast worden ondernemingen uitgesloten die voor meer dan 50% van hun omzet afhankelijk zijn van tabaksproducten.

CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. We meten de uitstoot van CO2 van de aandelenportefeuilles, dit noemen we de CO2-voetafdruk. Het bestuur van ons fonds heeft besloten om de CO2-afdruk in de komende 5 jaar significant te laten afnemen.

Fondsprofiel ABN AMRO Bank:

ABN AMRO Bank is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 30,855 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 17,169 actieve bijdragers en 26,854 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 5.6%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer