ABN AMRO Pensioenfonds: Nieuwe bestuursleden

4 oktober 2021

ABN AMRO Pensioenfonds publiceert: ‘Per 16 augustus 2021 is Angela van Meijl toegetreden tot het niet-uitvoerend bestuur namens de gepensioneerden.

Per 1 juli 2021 is Arjen van Amerongen al toegetreden tot het niet-uitvoerend bestuur namens de gepensioneerden.’

ABN AMRO Bank

ABN AMRO Bank is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 33.762 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 18.339 actieve bijdragers en 27.816 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 1%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: ABN AMRO Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer