ABP: ABP koopt groene obligaties van België

27 februari 2018

ABP publiceert op haar website:

“Op 26 februari heeft ABP voor € 360 miljoen belegd in groene obligaties van de Belgische staat. Met de uitgifte wil België investeren in projecten die klimaatverandering tegengaan. België is het tweede West-Europese land dat groene obligaties uitgeeft na Frankrijk.

De groene obligaties wil België gebruiken om verschillende duurzame projecten te financieren. Bijvoorbeeld de aanleg van windparken en het Gewestelijke Expressnet (treininfrastructuur in en rond Brussel). Zo levert deze stap van ABP een bijdrage aan de doelstelling om in 2020 de beleggingen in duurzame ontwikkeling te verdubbelen naar € 58 miljard.”

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 394381 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1104792 actieve bijdragers en 850385 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €122 per deelnemer en de totale beleggingskosten 66bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer