ABP-belegging gaat restwarmte leveren uit datacenters

13 december 2021

ABP publiceert: ‘De krachtige computerservers in datacenters produceren als bijproduct veel warmte. Het is niet duurzaam als die warmte de lucht ingaat. Beter is het om die warmte af te vangen voor het verwarmen van bijvoorbeeld huizen en kantoren. Een bedrijf waar ABP in belegt heeft daarvoor een contract afgesloten met een bestaand datacenter in de buurt van Schiphol.

ABP belegt sinds eind 2020 in de ontwikkeling van ‘slimme groene warmtenetten’ in Nederland. Een slim warmtenet combineert verschillende duurzame warmtebronnen, waaronder restwarmte van fabrieken. Op die manier dragen ze bij aan minder CO2-uitstoot. Ook datacenters zijn geschikt als leverancier van restwarmte omdat ze veel warmte produceren.’

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 522.812 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer