ABP: beleggingen in kolen- en teerzandbedrijven verkocht

10 december 2021

ABP heeft in 2021 haar beleggingen verkocht in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen of meer dan 20% uit oliewinning uit teerzand halen.

Bij de verbranding van kolen en de productie van olie uit teerzand komen veel broeikasgassen vrij, ook in vergelijking met andere fossiele brandstoffen. ABP heeft daarom in het beleid voor Duurzaam en Verantwoord Beleggen de doelstelling opgenomen dat beleggingen in producenten die een groot deel van hun omzet uit kolen of teerzand halen uiterlijk in 2025 worden verkocht. Die doelstelling is dus nu al behaald. In totaal heeft ABP haar belangen in 14 bedrijven verkocht, waaronder Enbridge (pijpleiding voor olie uit teerzand), Suncor Energy (oliewinning uit teerzand) en Whitehaven Coal. Eind 2020 had ABP nog circa € 338 miljoen in deze bedrijven belegd. De totale CO2-uitstoot van de verkochte bedrijven is 238 miljoen ton. Dan gaat het om de uitstoot die verband houdt met de eigen bedrijfsvoering en de ingekochte energie (scope 1 en 2). Dit is ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van 50 miljoen personenauto’s.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 522.812 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer