ABP belegt in obligatie voor opvang Oekraïense vluchtelingen

12 april 2022

ABP publiceert op haar website:

ABP belegt ruim € 150 miljoen in een sociale obligatie van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. Met het geleende geld ondersteunt de bank landen die veel Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne zijn naar schatting meer dan 4 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. De meeste mensen worden – al dan niet tijdelijk – opgevangen in de buurlanden van Oekraïne, waaronder Polen, Hongarije en Slowakije. Ook andere Europese landen vangen Oekraïners op. Voor de vluchtelingen moeten zij voorzieningen regelen. Denk aan onderdak voor vluchtelingen, onderwijs voor de kinderen en gezondheidszorg.

Toestroom van vluchtelingen

De Raad van Europa heeft de Ontwikkelingsbank in 1956 opgericht. Ook toen waren er veel vluchtelingen in Europa na het neerslaan van de Hongaarse opstand. De Ontwikkelingsbank financiert sociale projecten en biedt financiële ondersteuning in noodsituaties. Zoals nu, door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne.

De opbrengst van de sociale obligatie waarin ABP belegt, is bedoeld voor huisvesting van mensen in kwetsbare situaties, investeringen in onderwijs, het uitbreiden van medische voorzieningen en steun aan het midden- en kleinbedrijf. De Ontwikkelingsbank zegt klaar te staan om ook snel leningen te verstrekken aan buurlanden van Oekraïne en andere landen die te maken hebben met een grote instroom van vluchtelingen.

Maatschappelijk én financieel rendement

Via sociale obligaties kunnen beleggers investeren in maatschappelijke projecten. De belegger, bijvoorbeeld een pensioenfonds, koopt een ‘schuldbewijs’ van de uitgever van de sociale obligatie. Hierover wordt een vaste rente vergoed. Uitgevers moet uitgebreid verantwoording afleggen over waaraan het geld is uitgegeven. Sociale obligaties worden uitgegeven door instellingen (zoals ontwikkelingsbanken) en overheden, en soms ook door bedrijven. Net als alle andere beleggingen, moeten ook onze beleggingen in sociale obligaties voldoen aan onze eisen voor verwacht rendement, risico, kosten en duurzaamheid.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 549.823 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer