ABP belegt in zonne-energiebedrijf Enie.nl

14 maart 2022

ABP publiceert op haar website:

ABP gaat investeren in het Nederlandse zonne-energiebedrijf Enie.nl. Consumenten en bedrijven kunnen bij Enie.nl zonnepanelen huren of kopen. Dit past in ons streven om te beleggen in bedrijven die werken aan de overgang naar duurzame energie.

ABP doet de investering binnen het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET). Daarmee dragen we bij aan de financiering van de energietransitie. Enie.nl werd opgericht in 2013 en maakt vanaf die tijd een snelle groei door. Consumenten kunnen bij Enie.nl zonnepanelen kopen of huren of een contract afsluiten voor zonne-energie. Bedrijven kunnen zonnepanelen, laadpalen en accu’s leasen of kopen. Ook kunnen werkgevers het dak van hun bedrijf verhuren voor zonnepanelen.

Schone en onuitputtelijke bron van energie

De zon is een onuitputtelijke, schone en duurzame bron van energie waar we alleen maar meer gebruik van gaat maken. Maar in 2021 waren zonnepanelen in Nederland nog maar goed voor 9,5% van de alle elektriciteitsproductie. ABP ziet dat Enie.nl een belangrijke rol kan spelen om dit percentage verder op te krikken. Voor alle beleggingen geldt dat ze moeten voldoen aan onze eisen als het gaat om rendement, risico en kosten. Maar ook als het gaat om de prestaties van op het gebied van duurzaamheid.

Weten waar zonnepanelen vandaan komen

Enie.nl maakt op zijn website bekend wie de leveranciers van de zonnepanelen zijn. Informatie over waar de zonnepanelen vandaan komen is belangrijk, want het komt voor dat leveranciers zonnepanelen laten produceren onder slechte arbeidsomstandigheden. Met een duidelijke herkomst beperken we dat risico.

ANET: beleggingen in energietransitie

ANET is er voor beleggingen in relatief kleine projecten en bedrijven die zich bezig houden met (technologische) oplossingen voor de energietransitie. ANET kan helpen in alle ontwikkelingsfasen van een bedrijf: van startkapitaal tot beursgang. De financiële sector, waaronder ABP, heeft in 2020 toegezegd actief bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse energietransitie. Dat was in aansluiting op het Klimaatakkoord.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 549.823 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer