ABP belegt ruim €49 miljoen in groene obligaties Wereldbank

14 november 2018

ABP publiceert op haar website:

“ABP stapt voor ruim € 49 miljoen in groene obligaties die zijn uitgegeven door de Wereldbank. De groene obligaties hebben een looptijd van negen jaar en leveren een stabiel en duurzaam rendement op voor deelnemers van ABP.

De Wereldbank spant zich in om het leven van mensen in de armste landen ter wereld te verbeteren, onder meer door het verstrekken van expertise en leningen. De steun wordt gebruikt voor veel verschillende zaken. Van structurele hervormingen van de gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu- en infrastructuurprojecten zoals dammen, wegen en nationale parken. Daarbij worden strenge eisen gesteld: zogenaamde structurele aanpassingen worden vereist, waaronder anti-corruptiemaatregelen. De Wereldbank is onderdeel van de Verenigde Naties.

Het aantal groene obligaties in de beleggingsportefeuille van ABP neemt fors toe. Belegde ABP in 2016 in 59 groene obligaties, tegen een waarde van 1,4 miljard euro, eind 2017 lag dat getal op 102, tegen een totale waarde van 3,49 miljard euro.”

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 413.170 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1.111.106 actieve bijdragers en 868.454 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €75 per deelnemer en de totale beleggingskosten 76bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer