ABP neemt dierenwelzijn mee in aanscherping duurzaam beleggingsbeleid

28 juli 2022

ABP publiceert: “Een nieuw rapport van de World Animal Protection onderzoekt hoe ABP betrokken is bij de vlees- en zuivelsector, hun toeleveranciers en financiers (banken), met focus op dierenwelzijn. We vinden het rapport van de WAP waardevol en nemen het mee in onze verdere plannen om ons duurzaamheidsbeleid aan te scherpen.

We willen onze deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Daarom willen we ook graag op een positieve en meetbare manier bijdragen aan de klimaattransitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Ook willen we bijdragen aan behoud van natuur en biodiversiteit. Dit zijn de 2 belangrijkste onderwerpen waar we ons de komende jaren op gaan richten.”

ABP

ABP is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 530.273 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -3%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer