ABP verkoopt belang in mijnbouwbedrijf Glencore

18 oktober 2021

ABP heeft haar belang in Glencore verkocht. Het mijnbouwbedrijf heeft te maken met grote duurzaamheidsrisico’s, onder andere op het gebied van mensenrechten. Op korte termijn verwachten we niet dat het bedrijf deze risico’s voldoende kan verminderen.

Aanleiding voor de verkoop van het belang in Glencore is een nieuwe beoordeling van de vooruitzichten van het verbetertraject (engagement) dat ABP sinds 2018 met Glencore voerde. We zien dat Glencore openstaat voor onze inbreng en verbeteringen heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd zijn er nog altijd grote risico’s. We verwachten niet dat Glencore deze op korte termijn voldoende kan verminderen.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 522.812 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer