Achmea: Groen licht voor nieuw pensioenstelstel

23 juli 2020

Achmea publiceert: “De uitwerking van het pensioenakkoord is klaar. Nadat in de zomer van 2019 kabinet en sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord sloten, is hier een jaar lang hard aan gewerkt. Sociale partners hebben inmiddels ingestemd met de uitwerking van het akkoord. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af. In het debat op 14 juli spraken naast de coalitiepartijen ook SGP, PvdA en Groen Links hun steun uit.

De uitwerking in wetgeving is nu gestart

Het uitwerken van de details in wetgeving kost nog wel enige tijd. Volgens planning wordt de wetgeving op 1 januari 2022 ingevoerd. Daarna zijn eerst sociale partners, Achmea en de vakbonden, aan zet. Zij moeten uiterlijk 1 januari 2024 afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling en de overgang van de bestaande pensioenen. Vervolgens hebben pensioenfondsen tot uiterlijk 2026 de tijd om over te stappen op een nieuw pensioencontract.”

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 9.942 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 12.217 actieve bijdragers en 5.698 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 4%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer