Achmea IM start selectieproces voor asset service provider

23 juni 2022

Achmea IM publiceert o.a. op haar website:

Focus, efficiency, data en samenwerking met asset service provider

We kiezen voor focus op onze kernactiviteit fiduciair management en vermogensbeheer. In het verlengde hiervan starten we deze zomer een selectieproces voor een asset service provider (ASP). Deze partij kan delen van de administratie, verantwoording en verslaglegging overnemen. Naar verwachting kan er in de zomer van 2023 een keuze voor een ASP worden gemaakt.

Daarnaast komt er meer nadruk te liggen op het ontwikkelen van een set van standaarden met keuze-opties die richtinggevend worden voor in- en externe processen. Dit verhoogt de herkenbaarheid van de dienstverlening en de efficiency. Tot slot wordt er geïnvesteerd in digitalisering en het gebruik van data om de kwaliteit van dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

Source: Achmea IM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer