Agrarische en Voedselvoorzieningshandel selecteert Kempen als nieuwe delegated Chief Investment Officer

13 juli 2020

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel publiceert in haar jaarverslag:

“In de loop van 2019 bleek dat de delegated Chief Investment Officer (dCIO) van het fonds stopt met dienstverlening aan pensioenfondsen. Nu het fonds toch zelfstandig verder gaat, staat voor het eerste halfjaar 2020 selectie van een nieuwe dCIO op het programma.

In 2019 zijn ontwikkelingen bij de huidige dCio aanleiding geweest voor regelmatig overleg tussen AVH en de dCIO. Eind 2019 heeft de dCIO formeel aangegeven dat de huidige dienstverlening per begin april 2020 opgezegd wordt. Met Robeco zijn afspraken gemaakt over voortzetting van de dienstverlening tot uiterlijk 1 juli 2020. Ook na 1 juli zal Robeco de LDI-portefeuille blijven beheren.

Ultimo maart 2020 heeft Bpf AVH een nieuwe dCIO aangesteld: Kempen Capital Management (KCM). De transitie van Robeco naar KCM zal volgens planning ruim voor 1 juli zijn afgerond.

Fondsprofiel Agrarische en Voedselvoorzieningshandel:

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,711 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 21,568 actieve bijdragers en 9,903 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -2.7%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer