André Snellen is nieuwe voorzitter van PNO Media

30 maart 2022

Pensioenfonds Media PNO publiceert op haar website:

PNO Media, het pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector, benoemt André Snellen (54) per 1 april tot voorzitter. Hij volgt Roeland van Vledder op die 31 maart aftreedt na een ad interim voorzitterschap van anderhalf jaar.

Met de benoeming van André Snellen geeft het bestuur van PNO Media het voorzitterschap weer een vaste invulling. Hij is benoemd voor een periode van 4 jaar en heeft veel bestuurlijke ervaring. Op dit moment is Snellen voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel, lid van het bestuur van de Pensioenfederatie en voorzitter van SPO Pensioenopleiders. Tot vorig jaar was hij directeur van Pensioenfonds General Electric.

Strategie richt zich op behoud en groei

Gedurende de afgelopen ruim anderhalf jaar heeft vertrekkend voorzitter Roeland van Vledder gewerkt aan een bestuurlijk veranderprogramma. Van Vledder: “De bestuurlijke effectiviteit is verder vergroot. Ik verwacht dat PNO Media met de huidige strategie de stap naar het nieuwe pensioenstelsel succesvol kan zetten. Met veel plezier heb ik het voorzitterschap bij PNO Media tijdelijk ingevuld en met genoegen geef ik het stokje nu door aan André Snellen. De aantredend voorzitter gaat zich ervoor inzetten om werkgevers in de creatieve en digitale sector optimaal te begeleiden naar het nieuwe pensioenstelsel. Snellen: “Als grotendeels vrijwillig pensioenfonds is het behouden van de goede relatie met onze klanten belangrijk. Maar ik wil ook inzetten op groei. Voor zowel behoud als groei is het noodzakelijk dat onze dienstverlening van kwalitatief hoogwaardig niveau blijft. Tegelijkertijd houden we een sterke focus op kostenbeheersing.”

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 8.063 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 19.767 actieve bijdragers en 10.297 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD.

Source: Media PNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer