Anne Gram nieuw bestuurslid bij ABP

1 juni 2021

ABP publiceert: “Anne Gram (55) maakt per 1 juni 2021 deel uit van het ABP-bestuur. Zij is voorgedragen door vakbond CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen. ABP is blij dat Anne Gram toetreedt tot het bestuur, vanwege haar brede ervaring op het gebied van pensioenen en beleggingen waaronder duurzaam en verantwoord beleggen, aldus voorzitter Corien Wortmann.

De nieuwe ABP-bestuurder Anne Gram: “Ik wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het verantwoord en nog duurzamer beleggen van het pensioengeld van onze deelnemers. Ik vind dat heel belangrijk omdat dat bijdraagt aan een goed pensioen in een leefbare wereld.”

Voorzitter Corien Wortmann: “Anne Gram past goed bij de ambitie van ABP op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Zij kan met haar expertise goed bijdragen om onze prestaties verder te verbeteren.”

Anne Gram vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Geraldine Leegwater, die een functie bij PGGM aanvaardde. Anne Gram heeft sinds haar entree op de arbeidsmarkt in 1991 ruime ervaring opgedaan in duurzaamheid en vermogensbeheer. Zij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASN Impact Investors en is werkzaam (geweest) bij een groot aantal pensioenfondsen, waaronder PFZW en Pensioenfonds DNB. Daarvoor heeft zij jaren als portfoliomanager, chief investment officer en directeur beleggingen midden in het veld geacteerd bij onder andere ABN AMRO, en Robeco en Fortis Mees Pierson. Ook was Anne Gram docent aan de Erasmus Universiteit voor het Pension Executive Program.”

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 493.510 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 87.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer