APF best passende alternatief voor uitvoering van pensioenregeling NIBC

16 juli 2020

NIBC publiceert op haar website:

“Op basis van verschillende criteria is de Pensioencommissie tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds het best passende alternatief is voor de uitvoering van de pensioenregeling van NIBC. Hierbij zijn zowel kwalitatieve criteria gebruikt (o.a. invloed, governance en exit voorwaarden) als kwantitatieve criteria (o.a. de mate waarin de huidige pensioenregeling kan worden voortgezet, verwacht pensioenresultaat, premiehoogte en risicohouding ten aanzien van de beleggingen). Uit een eerste selectie zijn twee partijen overgebleven die een aanbod hebben gedaan. De Pensioencommissie heeft als onderdeel van de selectie onderzocht wat de consequenties zijn voor de verschillende groepen deelnemers. Er is ook inzicht verkregen in zaken zoals de inkoopsom, het verwacht netto pensioenresultaat, het beleggingsbeleid, het transitieproces en proces voor overheveling van de beleggingen.”

Fondsprofiel NIBC:

NIBC is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 388 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 601 actieve bijdragers en 270 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -1.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer