APG investeert namens ABP, bpfBOUW en SPW in hypotheekleningen MUNT Hypotheken

8 maart 2023

APG investeert namens zijn pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW en SPW in hypotheekleningen van MUNT Hypotheken. Wat verwacht de pensioenbelegger van de hypotheekmarkt op de langere termijn? En hoe kan deze investering bijdragen aan de verduurzaming van Nederlandse woningen? We vragen het Kay Mennens, Senior Portfoliomanager Credits bij APG.

Met de investering in de onafhankelijke hypotheekaanbieder MUNT Hypotheken is zo’n 1,75 miljard euro gemoeid. Negen van de tien grootste pensioenfondsen van Nederland beleggen nu in MUNT Hypotheken. Dit doen zij via het platform van DMFCO, dat dient als onafhankelijke vermogensbeheerder van Nederlandse hypotheken.

De huizenmarkt lijkt in Nederland wat af te koelen. Vormt de hypotheekmarkt nog wel een aantrekkelijke investering?

Het rendement blijft nog wel zodanig op peil dat een investering als deze interessant genoeg is voor investeerders. Wel wordt verwacht dat de komende jaren minder hypotheken worden afgesloten. Dat komt met name omdat veel huizenbezitters afgelopen jaar hun hypotheek hebben overgesloten. De reden daarvoor was dat ze toen nog hun lening voor een lage rente voor langere tijd konden vastzetten. Daarnaast kunnen mensen tegenwoordig de rente en voorwaarden van hun huidige hypotheek meenemen wanneer ze verhuizen. Die groep zal ook niet snel een nieuwe hypotheek afsluiten. Deze ontwikkelingen zorgen wel voor wat druk op het rendement, want de concurrentie wordt groter. De hoeveelheid investeerders en de hoeveelheid beschikbaar geld blijven immers gelijk, maar het aantal hypotheken neemt af. De afgelopen jaren zagen we dat er voor investeerders wel een ondergrens bestaat voor wat betreft het rendement. Als het rendement te slecht wordt, haken bepaalde investeerders al dan niet tijdelijk af, waarna het rendement weer zal aantrekken. Ik denk dan ook dat de vooruitzichten nog steeds positief zijn, en we over een langere periode een aantrekkelijk rendement kunnen behalen. Ons doel is om 0,75 tot 1 procent meer te verdienen dan de risicovrije rente.

De directeur van DMFCO kijkt ernaar uit om “de ervaringen van APG en zijn pensioenfondsklanten op het gebied van ESG te gebruiken om ons hypotheekbedrijf verder door te ontwikkelen.” Wat zijn enkele voorbeelden van deze ervaringen waarmee DMFCO aan de slag kan?

Toen we in 2018 investeerden in Vista Hypotheken waren we de eerste grote investeerder op dat platform, waardoor we daar een stevige vinger in de pap hadden. We hebben toen gezegd dat de hypotheken van Vista een duurzaam karakter moesten krijgen. Zij zijn vijf jaar geleden daarom begonnen met een zogeheten ‘groenkorting’. Dat wil zeggen dat je korting krijgt op je hypotheekrente als de woning een energielabel A heeft, of wanneer je het energielabel na aankoop verbetert naar A. Dat is daarna door meerdere hypotheekverstrekkers overgenomen. Tegelijkertijd is de aandacht veel meer komen te liggen op het helpen van klanten om hun woning te verduurzamen. Dat kan met behulp van financiering, maar wat je veel vaker ziet is dat het probleem ligt bij het feit dat de consument onbekend en onervaren is met dit onderwerp. Wat dan helpt is het verstrekken van informatie en ervoor zorgen dat de klant in contact komt met een aannemer. Die kan dan duidelijk maken wat het verduurzamen van een woning kost en wat het oplevert.

Een ander leerpunt is dat de periode rond de aankoop van een huis niet het uitgelezen moment is om het met de koper te hebben over verduurzaming. Vaak heeft de klant dan al genoeg aan z’n hoofd en komt informatie over verbouwingen ten behoeve van duurzaamheid en de financiering daarvan op een ongeschikt moment. In plaats daarvan kijken we naar de mogelijkheid om contact met de klant te blijven houden ná het afsluiten van de hypotheek. Dat doen we om de klant zoveel mogelijk te helpen en mogelijke drempels weg te nemen, zodat hij daadwerkelijk zijn woning gaat verduurzamen. Een hypotheekproduct geeft de mogelijkheid om op een heel directe manier met de consument te praten over verduurzaming. Daarin hebben hypotheken wel een unieke rol, want bij andere beleggingen heb je meer te maken met bedrijven.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 459.632 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -5%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 62.400 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 160.401 actieve bijdragers en 251.791 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 130.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Woningcorporaties

Woningcorporaties is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 13.869 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 27.666 actieve bijdragers en 19.929 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 130.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: APG
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer