APG kiest voor administratiesysteem van Festina Finance

21 juni 2022

Pensioenuitvoerder APG gaat met behulp van het Deense FinTech-bedrijf Festina Finance een systeem voor de polis- en kapitaaladministratie ontwikkelen voor de aangesloten pensioenfondsklanten, waaronder ABP en bpfBOUW. Bij de klanten van APG zijn in totaal 4,8 miljoen deelnemers aangesloten. Het systeem ondersteunt het nieuwe pensioenstelsel, dat veel veranderingen voor pensioenuitvoering met zich meebrengt.

APG kiest dit Deense FinTech-bedrijf, onder meer, omdat het Nederlandse pensioenstelsel wordt omgezet naar een systeem waarvan onderdelen in Denemarken al gangbaar zijn. Anders dan nu wordt in de nieuwe contracten de individueel door deelnemers opgebouwde pensioenpot bepalend voor de pensioenuitkering. Festina Finance heeft een IT-systeem ontwikkeld dat is gericht op het ondersteunen van dergelijke ‘defined contribution’ pensioenen.

APG en Festina Finance gaan op een innovatieve manier samenwerken. Waar Festina Finance in het begin nog intensieve begeleiding biedt, zal APG op een afgesproken moment de volledige verantwoordelijkheid nemen. Uiteraard wordt het nieuwe systeem onderdeel van het IT-landschap van APG. Andere redenen voor APG om voor samenwerking met Festina Finance te kiezen zijn de aanwezige pensioenkennis, state of the art technologie, flexibiliteit en een gelijksoortige bedrijfscultuur (‘cultural fit’).

Francine van Dierendonck, Lid Raad van Bestuur APG en Voorzitter Fondsenbedrijf en Deelnemers- en Werkgeversservices: “We staan aan de vooravond van een grote transitie in de pensioenwereld. Na jarenlang geschaafd te hebben aan het huidige, uitstekende, pensioenstelsel, gaat het hele systeem om. We willen daarbij kunnen bouwen op de nieuwste en meest innovatieve technologie. In Festina Finance vinden wij de ondernemende partner die, net als wij, alles op alles zal zetten om de best denkbare stap voorwaarts te maken. We zijn trots dat APG als marktleider deze vernieuwende stap maakt. Deze stap is een bijzonder moment voor onze eigen mensen, onze pensioenfondsklanten en voor de hele sector die al 100 jaar bestaat.”

Morten Schantz, bestuursvoorzitter Festina Finance: “Het Pensioenakkoord is de grootste transitie sinds de start van aanvullende pensioenregelingen in Nederland, raakt de hele markt en betekent in vrijwel alle gevallen een overgang naar een nieuw pensioenadministratiesysteem. Wij zijn bijzonder trots dat APG na de uitgebreide selectieprocedure Festina Finance Life and Pension Platform heeft gekozen als nieuw pensioenadministratie systeem. Ons Cloud gebaseerde systeem wordt volledig binnen het APG-IT landschap geïntegreerd en vormt op die wijze één geheel met het applicatielandschap. APG heeft hiermee de volledige regie bij het samenstellen van haar IT-landschap, gericht op innovatie en diensten voor werkgevers en deelnemers. Hierbij kunnen nieuwe ontwikkelingen bij portals en andere vormen van communicatie eenvoudig worden gerealiseerd, zonder de pensioenadministratie zelf te moeten aanpassen. Dit biedt veel voordelen. In samenwerking met het grootste pensioenfonds in Denemarken, hebben wij eerder eenzelfde systeem oplossing gerealiseerd. De samenwerking met de APG-organisatie is open en zeer constructief. Binnen deze context zijn wij er volledig op gericht APG te ondersteunen bij deze grote transitie.”

ABP

ABP is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 530.273 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -3%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 72.422 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 160.401 actieve bijdragers en 251.791 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: APG
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer