AVH wil pensioenen overdragen aan Pensioenfonds PGB in 2021

21 juni 2020

PGB Pensioendiensten publiceert op haar website:

“Bedrijfspensioenfonds voor de agrarische en voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH) is opnieuw gestart met de uitwerking van een overstap naar Pensioenfonds PGB, nu per 1 januari 2021.

Eerder, in 2019, is deze overstap al opgestart en vervolgens weer stopgezet. Het bestuur van Bpf AVH vond de noodzakelijke verlaging van de AVH-pensioenen op dat moment niet acceptabel. Beide pensioenfondsen zien mogelijkheden om de overdracht van pensioenen nieuw leven in te blazen. De overstap past in het streven van Pensioenfonds PGB om te groeien en daarmee het draagvlak voor kosten en investeringen te vergroten. Op donderdag 11 juni is besloten de overgang weer in gang te zetten en op woensdag 17 juni is hierover een overeenkomst gesloten.

Voor Bpf AVH wordt het steeds moeilijker om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. De pensioenen zijn beter af bij een groter fonds met een beter perspectief. Pensioenfonds PGB staat er financieel beter voor en biedt meer mogelijkheden op het gebied van beleggingen en dienstverlening. Ook is van belang dat een verlaging van de AVH-pensioenen ook zonder overstap naar Pensioenfonds PGB onvermijdelijk lijkt.

Voor het pensioen van PGB-deelnemers verandert er niets. Omdat Pensioenfonds PGB er financieel beter voor staat dan Bpf AVH, zullen de AVH-pensioenen bij de overgang moeten worden verlaagd. Dat is nodig om het verschil in dekkingsgraad te overbruggen en ervoor te zorgen dat de overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor de huidige PGB-deelnemers. Bpf AVH neemt het besluit over de verlaging van AVH-pensioenen, die vervolgens in tien jaarlijkse stappen doorgevoerd wordt.

Het is mogelijk dat de overgang niet doorgaat. Bpf AVH blijft dan alsnog als zelfstandig pensioenfonds voortbestaan. Voor de overgang is een akkoord nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) en de verlaging van de pensioenen van Bpf AVH moet passen binnen de grenzen die het bestuur van AVH heeft opgesteld.

Fondsprofiel PGB:

PGB is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 27,344 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 86,372 actieve bijdragers en 79,627 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -8.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten

Fondsprofiel Agrarische en Voedselvoorzieningshandel:

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,711 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 21,568 actieve bijdragers en 9,903 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -2.7%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer