AZL reageert op wetsvoorstel minister Koolmees

21 april 2021

AZL reageert met het volgende op het wetsvoorstel van minister Koolmees:

“Alleen bij baanwisseling mogen pensioenuitvoerders de waarde van pensioenen overdragen als het ouderdomspensioen klein is (minder dan € 503,24 per jaar). Door deze beperking blijven pensioenuitvoerders kosten voor beheer en administratie van kleine pensioenen maken, als die in andere gevallen zijn ontstaan.

In het wetsvoorstel staat dat pensioenuitvoerders de waarde van pensioenen ook mogen overdragen als het klein ouderdomspensioen anders dan door baanwisseling is ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een werkgever wijzigt van pensioenuitvoerder. Minister Koolmees maakt daarnaast de afkoop van kleine netto pensioenen mogelijk.

Wij zijn positief over het voorstel om de overdracht van klein pensioen en afkoop van een klein nettopensioen altijd mogelijk te maken. Wij denken echter dat de voorgestelde wijziging niet de beoogde uitbreiding tot gevolg heeft en dat de wijziging eenvoudiger kan. Daarom hebben we gereageerd en doen we een suggestie.”

De volledige reactie is te vinden op de website van AZL.

Source: AZL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer