Bakkersbedrijf BPF: samengaan met pensioenfonds Zoetwaren kan op korte termijn niet gerealiseerd worden.

26 juni 2020

Bakkersbedrijf BPF publiceert in haar jaarverslag:

“Het omgevingsrisico betreft het risico op ontwikkelingen in de externe omgeving die een impact kunnen hebben op de doelstellingen van het pensioenfonds. Meest relevant in dit kader zijn de ontwikkelingen inzake het nieuwe pensioenstelsel. In 2019 is het pensioenakkoord gesloten tussen de regering en sociale partners. Dit akkoord geeft de contouren van het toekomstige pensioenstelsel, maar het is wachten op de nadere uitwerking van het pensioenakkoord. Het Bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet, teneinde adequaat te kunnen reageren op eventuele ontwikkelingen.

Een ander middel om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden is het zoeken naar schaalvoordelen. In 2019 is de samenwerking met Bpf Zoetwaren verder geïntensiveerd. Een speciale gemeenschappelijke werkgroep onderzoekt de passende oplossingen om op termijn een samengaan van beide fondsen mogelijk te maken. Daarnaast zoekt Bpf Bakkers ook op ad hoc basis de samenwerking met andere fondsen, waar dit kostenvoordelen oplevert. Een voorbeeld hiervan betreft een externe opinie op IT-ontwikkelingen (migratie naar cloud) bij de pensioenuitvoerder TKP, die met meerdere andere opdrachtgevers van TKP is uitgevoerd.

De samenwerking met het pensioenfonds Zoetwaren verloopt nog steeds prima. Een laatste en logische stap in de samenwerking wordt bemoeilijkt onder andere door de slechte financiële positie van ons pensioenfonds. Daarom zal een eventueel samengaan onder het huidige pensioenstelsel zeker op een korte termijn niet gerealiseerd kunnen worden.

Fondsprofiel Bakkersbedrijf BPF:

Bakkersbedrijf BPF is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 4,303 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 33,768 actieve bijdragers en 21,904 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -4.4%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Fondsprofiel Zoetwarenindustrie:

Zoetwarenindustrie is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 2,750 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 9,826 actieve bijdragers en 11,041 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -713%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer