Belanghebbendenorgaan en bestuur BPZ stellen herstelplan 2019 vast

14 maart 2019

Zuivel en aanverwante industrie publiceert op haar website:

“Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van BPZ hebben op 12 maart 2019 het herstelplan 2019 vastgesteld.

et pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 120% ligt. Dit betekent dat BPZ een herstelplan moet hebben. Het bestuur heeft het herstelplan op 1 januari 2019 geactualiseerd en bij DNB ingediend. Naar verwachting is BPZ eind 2028 uit herstel en dus net binnen de maximale termijn van 10 jaar. Omdat BPZ volgens het herstelplan automatisch herstelt, zijn er geen extra maatregelen nodig. Op basis van het herstelplan verwachten wij nauwelijks tot geen indexatie (toeslagen) te kunnen verlenen.

Fondsprofiel Zuivel en aanverwante industrie:

Zuivel en aanverwante industrie is een BPFn met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 275 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 9,090 actieve bijdragers en 64 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer