Beroepspensioenfonds Loodsen | Herbenoeming Joost Waasdorp als bestuurslid

4 juli 2022

Beroepspensioenfonds Loodsen publiceert op haar website:

Tijdens de NLc ledenvergadering van 7 juni 2022 is dhr. Waasdorp voorgedragen voor herbenoeming als bestuurslid van het bestuur van het BPL. Het bestuur heeft inmiddels zijn herbenoeming bekrachtigd. Zijn tweede termijn start per 1 juli 2023 en eindigt op 30 juni 2027. Dhr. Waasdorp zit op een zetel namens de ex-registerloodsen.

Dhr. Waasdorp is naast lid van het Algemeen bestuur ook lid van de Werkgroep Regeling, Uitvoering & ICT en zit hij namens het BPL in de Werkgroep Transitie Pensioenregeling.

Loodsen

Loodsen is een BRF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 1.142 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 456 actieve bijdragers en 851 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: BPL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer