Beroepspensioenfonds Loodsen: Russische exposure in de beleggingsportefeuille

7 maart 2022

Beroepspensioenfonds Loodsen publiceert op haar website:

Het bestuur heeft naar aanleiding van de recente ontwikkeling inzake de situatie in Oekraïne tijdens een ingelaste bestuursvergadering gesproken over zijn exposure in Russische beleggingen. Het gaat om circa 0,4% van de beleggingsportefeuille, zo’n € 4,3 miljoen (stand 23 februari 2022). Deze exposure zit in het aandelenfonds opkomende markten (0,1%) en in de fondsen betreffende Emerging Market Debt (0,3%).

Impact op de beleggingsportefeuille

Het aandeel van de Russische economie op de wereldeconomie is beperkt. Hierdoor is de waarde van ons belegd vermogen licht gedaald. Wel zien we de beweeglijkheid van de financiële markten toenemen. Eerdere geopolitieke crises zorgen in het algemeen niet tot een langdurige terugval in de waarde van de beleggingen.

Momenteel is het niet mogelijk om als buitenlandse partij te handelen in Russische obligaties en aandelen. Onze fiduciair beheerder BlackRock ziet de benchmarkproviders echter snel stappen ondernemen om afscheid te nemen van de Russische staatsobligaties en aandelen. Deze benchmarks zijn voor onze beleggingsfondsen met Russische exposure leidend. Indien deze exposure uit de benchmarks valt zal de exposure van het BPL ook direct afnemen.

Het BPL heeft voor zijn beleggingsbeleid een lange horizon. Vanwege deze lange termijn reageert BPL niet direct op een waardedaling of -stijging, maar wordt gekeken naar de verwachte rendementen op de lange termijn. De ontwikkeling van de Russische exposure in de portefeuille zal de aankomende periode extra aandacht van ons vragen.

Sanctiewetgeving

Naar aanleiding van de annexatie van de Krim in 2014 zijn er tegen Rusland al sancties ingesteld. Afgelopen dagen hebben deze sancties zich snel uitgebreid. Het BPL is compliant aan de Sanctiewetgeving.

Loodsen

Loodsen is een BRF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.111 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 456 actieve bijdragers en 851 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: Beroepspensioenfonds Loodsen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer