Bestuur HP Pensioenfonds bereidt zich voor opzegging door de drie werkgevers

28 december 2020

HP Pensioenfonds publiceert op haar website: “Het bestuur van het HP Pensioenfonds bereidt zich voor op een opzegging door de drie werkgevers. De Commissie Toekomst brengt scenario’s namens het bestuur in kaart en helpt eventuele veranderingen in goede banen te leiden. Onderdeel hiervan is een concept projectplan dat het bestuur in de december vergadering heeft besproken.

Uiteraard is in dit plan speciale aandacht voor de communicatie met alle deelnemers. Als bestuur zijn wij ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid voor goede communicatie met onze deelnemers. Die communicatie zullen we ook met de werkgevers moeten afstemmen om te borgen dat de huidige medewerkers, de gewezen deelnemers (slapers) en de pensioengerechtigden consistente informatie krijgen vanuit de werkgevers en vanuit het pensioenfonds.

Een opzegging van de uitvoeringsovereenkomst heeft in de eerste plaats gevolgen voor de toekomstige opbouw van pensioenrechten voor de huidige medewerkers van de drie werkgevers. Het fonds is en blijft primair verantwoordelijk voor de borging van de opgebouwde rechten van de deelnemers. Het overdragen van de opgebouwde rechten door een collectieve waardeoverdracht (CWO) is dan ook primair een fondsbesluit, natuurlijk na ruggespraak met het verantwoordingsorgaan (VO) en de raad van toezicht (RvT). Ook de Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht en zal zich er van vergewissen dat de juiste afwegingen zijn gemaakt. Kortom, er zitten nogal wat borgingen in het proces.

Het bestuur verwacht dat we in de komende weken duidelijkheid krijgen van de werkgevers over de door hen gewenste richting. Daarna is het bestuur in staat om u concreter te informeren over de consequenties voor het fonds en welke aanpak het bestuur heeft gekozen.”

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 2.450 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.280 actieve bijdragers en 2.475 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 3%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: HP Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer