Bestuur Molenaarspensioenfonds ziet samengaan met ander fonds als beste toekomstoptie

Staples

28 oktober 2020

Molenaarspensioenfonds publiceert op haar website:

“Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van het pensioenfonds. Het Molenaarspensioenfonds (MPF) is een klein pensioenfonds met weinig deelnemers, een relatief klein vermogen en zeer beperkte groeimogelijkheden. De uitdaging om een evenwichtige pensioenpremie en bijbehorende pensioenregeling te behouden, wordt steeds moeilijker.

Het bestuur vindt het MPF te kwetsbaar om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. Een forse premieverhoging of een verslechtering van de pensioenregeling is dan niet uitgesloten. Maar sluit het pensioenfonds zich aan bij een ander pensioenfonds dan is er onzekerheid over de hoogte van de premie, de inhoud van die pensioenregeling naar de toekomst toe, en het verlies van invloed daarop.

Het bestuur heeft nu besloten dat samengaan met een ander (groter) pensioenfonds de beste optie is voor deelnemers en pensioengerechtigden. De werkgevers- en werknemersorganisaties en het bestuur van het MPF werken dit plan in 2020 en 2021 verder uit. Het doel is om de goede regeling te behouden. We verwachten dat er in 2021 meer duidelijkheid komt. ”

Fondsprofiel Molenaarspensioenfonds:

Molenaarspensioenfonds is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 673 Mil waarvan 0.4% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 3,301 actieve bijdragers en 2,330 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -4.8%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer