Bestuur SPNG kiest voor invoeren DC-regeling per 1 december 2022

31 mei 2022

Het Bestuur heeft op 20 mei 2022 besloten per 1 december 2022 een premieregeling (DC-regeling) in te voeren. DC staat voor Directe Contributie en heeft bij SPNG een progressieve premiestaffel en een vlakke premiestaffel.

Het bestuur heeft de mogelijkheid van een DC-regeling laten onderzoeken. Hierover is in oktober 2021 bericht. Conclusie van toen was dat de bestaande pensioenregeling niet meer tegen een acceptabel premieniveau kan blijven bestaan.

Met deze premieregeling sluit SPNG aan op ontwikkelingen in de samenleving. Ook is SPNG hiermee alvast voorbereid op de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Groothandel

Groothandel is een BPFn met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 1.274 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 5.566 actieve bijdragers en 6.493 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 2%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 104.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Groothandel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer