Bestuurslid Pensioenfonds IBM Nederland herbenoemd

10 mei 2019

IBM Nederland publiceert op haar website:

“Per 1 juli wordt Rinus Verloop herbenoemd als lid van het SPIN-bestuur. Rinus is lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden. De zittingsduur van een bestuurslid is drie jaar.

Het bestuur dankt Rinus hartelijk voor zijn inzet over de afgelopen periode en gaat vol vertrouwen de komende 3 jaar tegemoet.”

Fondsprofiel IBM Nederland:

IBM Nederland is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 4,950 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 2,862 actieve bijdragers en 5,289 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van 0.9%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 131.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 107.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer