Bestuurswijziging Stichting pensioenfonds Hewlett-Packard

6 juli 2020

Hewlett-Packard publiceert op haar website:

“Op 30 juni jongstleden eindigden de zittingstermijnen van Simon Dijkhuizen en Marcel Lasonder in het bestuur van ons pensioenfonds. Simon was 12 jaar namens de gepensioneerden bestuurslid en lid van verschillende commissies. Tevens fungeerde hij vele jaren als vice-voorzitter. Ook Marcel Lasonder heeft een periode van 12 jaren als werkgeverslid deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan vele jaren als voorzitter. Het bestuur heeft hen in hun laatste bestuursvergadering op 26 juni 2020 (via beeldbellen), bedankt voor hun langdurige inspanningen en neemt later dit jaar nog op gepaste wijze afscheid.

In het informatiebulletin van juni 2020 heeft u kunnen lezen dat Koos van der Straaten namens de werkgever de opvolger is van Marcel Lasonder in het bestuur. In een extra vergadering op 1 juli 2020 heeft het bestuur Koos tevens tot voorzitter van ons pensioenfonds gekozen en Rob Korevaar benoemd tot nieuwe vice-voorzitter.

Ids Sibrandij is door de gepensioneerden begin dit jaar gekozen als opvolger van Simon Dijkhuizen en thans nog aspirant bestuurslid. De Nederlandsche Bank moet de voorgenomen benoeming van Ids tot bestuurslid nog goedkeuren.

Fondsprofiel Hewlett-Packard:

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 2,189 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,375 actieve bijdragers en 2,327 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -6.6%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer