Bibliotheken Openbare stapt in 2022 in een nieuwe beleggingscategorie: Green Bonds

8 juli 2022

Pensioenfonds Bibliotheken Openbare publiceert op pagina 52 in het jaarverslag van 2021 het volgende:

Het bestuur heeft eind 2020 Fase 2 van het ESG (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) beleid vastgesteld. Begin 2021 is het fonds, ten aanzien van de klimaatdoeleinden vooralsnog als “grijs” getypeerd. Dat wil zeggen POB wordt niet als duurzaam gepromoot, te veronderstellen. Wel “ grijs” met het streven om vanaf 2022 als “lichtgroen”, dat wil zeggen het fonds heeft duurzame kenmerken, te worden gezien. Fase 2 betreft de implementatie van de “Do Good” beleidsonderdelen, zoals thematisch engagement, strategieën van CO2 reductie en impact beleggen. Er is gekozen om deel te nemen aan thematische engagement programma’s op de thema’s:

  • Verantwoorde en schone technologie
  • Toekomst van werk (solidariteit)
  • Moderne slavernij (solidariteit)

Na uitgebreid onderzoek is besloten dat:

  1. De klimaatrisico’s worden geïntegreerd in de benchmark van de beleggingen in aandelen ontwikkelde markten. Met ingang van 2022 worden deze beleggingen afgestemd op de MSCI Carbon Transition klimaatbenchmark.
  2. The Barings Global loans Fund zal in zijn geheel wordt verkocht, omdat dit fonds slecht scoort op het ESG beleid. De verkoop staat gepland voor 2022. De opbrengsten ervan worden gebruikt voor beleggingen in Green Bonds, een nieuwe beleggingscategorie voor POB. Green Bonds zijn beleggingen waarmee projecten met een duurzaamheidsdoelstelling gefinancierd worden. De verklaring inzake beleggingsbeginselen is aangepast en de aangepaste beleggingsrichtlijnen NNIP zijn ondertekend.

Het beleggingsplan 2022 is op 21 december 2021 vastgesteld.

Het VO is zeer tevreden over het vernieuwde beleggingsbeleid. Het geeft uiting aan het karakter van POB. De portefeuillegewichten bleven in 2021 binnen de bandbreedte en ten opzichte van de benchmark was het jaarrendement hoger. Tevens is fase 2 van het ESG beleid goed voorbereid en kan vanaf 2022 worden uitgevoerd.

Bibliotheken openbare

Bibliotheken openbare is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 2.606 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 7.311 actieve bijdragers en 7.358 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 125.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Bibliotheken Openbare
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer