BNP Paribas AM fuseert drie beleggingsfondsen tot één duurzaam vastgoed indexfonds

22 december 2020

BNP Paribas Asset Management is voornemens drie beleggingsfondsen te fuseren. Het betreft de volgende
beursgenoteerde subfondsen van BNP Paribas Fund III N.V.:

  • BNP Paribas Property Securities Fund Europe
  • BNP Paribas High Income Property Fund
  • BNP Paribas Global Property Securities Fund

De betreffende fondsen, met een gezamenlijk belegd vermogen van circa EUR 80 mln, richten zich op
beleggingen in beursgenoteerd vastgoed. Door de schaalgrootte na de voorgenomen fusie is een
efficiënter beheer mogelijk.

BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund

Het voornemen is de fusie te laten plaatsvinden op 1 maart 2021, nadat de vereiste goedkeuringen van
aandeelhouders en regelgevende autoriteiten zijn verkregen. Hierbij zullen de eerstgenoemde twee
fondsen opgaan in het derde fonds, het BNP Paribas Global Property Securities Fund. De nieuwe
fondsnaam zal zijn “BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund”

Het is de intentie om dit fonds per diezelfde datum om te vormen tot een duurzaam beheerd indexfonds
dat belegt in beursgenoteerd vastgoed. Dit voornemen zal leiden tot een volledige herziening van onder
andere het beleggingsbeleid, de benchmark en de kostenstructuur van het fonds.

beursgenoteerd vastgoed indexfonds

Met deze aanpassing
komt BNP Paribas Asset Management tegemoet aan de toenemende vraag naar passief beheerde en
belastingefficiënte beleggingsfondsen met een hoge standaard voor elementen op het gebied van
Environment, Social en Governance (ESG).

BNP Paribas Asset Management biedt in Nederland een breed scala van beleggingsfondsen aan in de
verschillende activaklassen (aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, geldmarktinstrumenten,
gemengde fondsen, alternatieve beleggingen & overige, ETFs en indexfondsen).

Source: BNP Paribas Asset Management
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer