Bouwinvest ondertekent convenant Green Deal Houtbouw

27 oktober 2021

Bouwinvest publiceert: ‘Op 21 oktober heeft Bouwinvest samen met meer dan 80 partners uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de ‘Green Deal Houtbouw’ ondertekend. Hiermee committeren wij ons aan het streven om in 2025 één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam te bouwen van hout en andere biobased materialen. Een streven dat zorgt voor een jaarlijkse uitstootreductie van ca. 220.000 ton CO2 en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. Namens Bouwinvest ondertekende Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments, het convenant.

Het convenant is ondertekend door gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, institutionele beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties. Een belangrijk onderwerp van het Green Deal convenant Houtbouw is het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Er wordt ook actief samen kennis gedeeld en bekeken of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Tenslotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd verbeterd zal worden.’

Source: Bouwinvest
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer