Bouwmaterialen | DNB stemt in met geactualiseerd herstelplan

1 juli 2022

Pensioenfonds Bouwmaterialen publiceert op haar website:

De Nederlandsche Bank (DNB) is op 19 mei 2022 akkoord gegaan met het geactualiseerde herstelplan 2022 van Bpf HiBiN. In het herstelplan staat hoe de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het voorgeschreven minimum van 115,3% (per eind 2021) komt. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan het voorgeschreven minimum is sprake van een reservetekort.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN was lager dan het voorgeschreven minimum. Het bestuur moest daarom in 2015 een herstelplan maken. Het bestuur moet het herstelplan elk jaar evalueren en actualiseren zolang sprake is van een reservetekort. Het bestuur heeft afgelopen maart het herstelplan per 1 januari 2022 geactualiseerd. Het geactualiseerde herstelplan is bij DNB ingediend. DNB heeft nu ingestemd met dit herstelplan.

Geen aanvullende maatregelen nodig

Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Deze regels gaan uit van rente- en rendementsverwachtingen. Door de stijging van de pensioenpremie naar 25,2% is de pensioenopbouw verhoogd in 2022. Dit is meegenomen in het herstelplan. Op basis van deze uitgangspunten ligt de beleidsdekkingsgraad naar verwachting na zeven jaar weer boven het vereiste niveau.

Actuele situatie

De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN zijn inmiddels gestegen. Het bestuur verwacht dat er dit jaar op basis van de actuele situatie geen aanvullende maatregelen zoals het verlagen van de pensioenen (korten) nodig zijn. Het ijkpunt voor het herstelplan is de situatie per 31 december van het jaar. Maandelijks publiceren wij de actuele dekkingsgraad.

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 1.184 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 9.999 actieve bijdragers en 5.681 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -8%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Bouwmaterialen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer