Bovemij boekt solide resultaten uit bedrijfsvoering met een lager beleggingsresultaat

23 augustus 2022

Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, behaalt in de eerste helft van 2022 een solide resultaat van € 22,2 miljoen uit haar bedrijfsvoering. Dat is ruim boven het niveau voor corona. Stijgende rentes en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat hebben geleid tot een negatief rendement op beleggingen van 5%. Het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar van 2022 komt daarmee op -/- € 5,0 miljoen. De solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf is met 204% gezond.

  • Goede resultaten uit bedrijfsvoering over het eerste halfjaar ter grootte van € 22,2 miljoen, ruim boven het niveau voor corona
  • Combined ratio met 83,8% op een goed niveau (H1 2021: 76,7%)
  • Stijgende rente en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat hebben geleid tot een negatief rendement op beleggingen van 5%
  • Resultaat voor belastingen komt uit op -/- € 5,0 miljoen, volledig toe te schrijven aan het lagere resultaat uit beleggingen
  • Gezonde solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf van 204%

Hans Coffeng (CEO):
‘In de eerste helft van 2022 hebben we goede operationele resultaten behaald, ruim boven het niveau van voor corona. Wel is ons beleggingsresultaat in het eerste half jaar negatief beïnvloed door het verslechterende beursklimaat, stijgende rentes en hogere inflatie, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Hierdoor komt het resultaat voor belastingen uit op -/- € 5,0 miljoen.’

‘Op strategisch vlak zijn belangrijke stappen gezet. In het voorjaar is Bovemij Zakelijke Verzekeringen overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem, met nieuwe mogelijkheden voor digitale toepassingen. Ook zijn er nieuwe producten geïntroduceerd. Zo kwam ENRA met de verlengde fietsgarantie die de groei van fietsverzekeringen ondersteunt. Autotrust zag haar activiteiten toenemen door een verlenging naar 12 maanden van de BOVAG Garantie. En ook op het gebied van autovoorraadfinanciering zijn de eerste contracten afgesloten. Tenslotte steunt Bovemij de carrosseriebedrijven met een tegemoetkoming per schadeherstel voor de flink hogere energiekosten.’

Ageeth Bakker (CFRO):
‘Het technisch resultaat uit verzekeringen is de basis van ons resultaat en ligt op een goed niveau aan het einde van het eerste halfjaar van 2022. De stormschades van eerder dit jaar hebben door de herverzekering ervan een beperkte invloed op het operationeel resultaat.’

‘De stijgende rente en dalende beurskoersen hebben impact op de marktwaarde van onze beleggingen in aandelen, hypotheken en staatsobligaties, en daarmee op het resultaat omdat de beleggingen tegen de actuele marktwaarde worden geboekt. Dit leidt bij flinke marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat, zoals we die ook in 2021 hebben kunnen waarnemen toen ons beleggingsresultaat positief werd beïnvloed als gevolg van juist sterk gestegen beurskoersen.’

‘Inherent aan de wijze waarop we onze beleggingsportefeuille hebben opgebouwd, heeft de stijgende rente enkel een negatief effect op het resultaat en nagenoeg geen impact op de ontwikkeling van de solvabiliteit. Daarnaast heeft de stijgende rente slechts een tijdelijk effect op de marktwaarde van de hypotheken en staatsobligaties die zichzelf met de tijd corrigeert naarmate de einddatum van de huidige hypotheken en staatsobligaties dichterbij komt.’

‘Onze financiële buffers zijn – ook na de succesvolle afronding van het certificateninkoopprogramma – op orde. Echter, de economische onzekerheden en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen om waakzaamheid.’

Source: Bovemij
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer