BPF Foodservice doet onderzoek naar optimalisatie aandelenportefeuille

16 juni 2021

BPF Foodservice publiceert in het jaarverslag 2020:

In 2020 heeft het pensioenfonds onderzoek gedaan naar verdere verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in de beleggingsportefeuille. Als gevolg hiervan is onder andere besloten om binnen de staatsobligatie portefeuille aanvullende beleggingsinstrumenten en -technieken in te zetten die waarde kunnen toevoegen.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar een verdere optimalisatie van de aandelenportefeuille. Hieruit zijn nog geen concrete beslissingen naar voren gekomen, maar er zijn wel contouren vastgelegd voor verder onderzoek.

BPF Foodservice

BPF Foodservice is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 1.911 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 17.965 actieve bijdragers en 9.502 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -3%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: BPF Foodservice
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer