Bpf. Houtverwerkende Industrie beëindigt voorgenomen fusie met Bpf. Meubel

3 juni 2021

Het bestuur en sociale partners van Bpf. Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) hebben besloten om de pensioenregeling niet onder te brengen bij Bpf. Meubelindustrie en meubileringsbedrijven (Meubel).

Na het ondertekenen van de intentieverklaring in februari jl. hebben de besturen de details voor de collectieve waardeoverdacht en het overzetten van de werkingssfeer besproken. Uit de nadere analyse bleken de voordelen minder groot dan PHJ aanvankelijk dacht.

PHJ is op zoek naar een ander fonds om een fusie aan te gaan. Het bestuur denkt dat PHJ als zelfstandig fonds op termijn niet toekomstbestendig is. Door consolidatie verwacht PHJ het pensioenresultaat robuuster te kunnen maken.

“Over de organisatorische en culturele verschillen tussen de fondsen moet je heen stappen tijdens een dergelijk proces,…” zegt Jeroen van den Heuvel, voorzitter PHJ. “…maar de toekomstbestendigheid en een verbetering van het rendement van het toekomstige fonds moeten dan gegarandeerd kunnen worden om de forse aanvangskorting te kunnen verdedigen.”

PHJ laat zijn ambitie om samen te gaan met een ander fonds niet los en zal een nieuwe selectie gaan uitvoeren. Het pensioenresultaat en de overige belangen van de deelnemers blijven daarbij voorop staan.

Houtverwerkende industrie

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 715 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 5.649 actieve bijdragers en 3.784 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 2%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is een BPFv met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 5.953 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 21.038 actieve bijdragers en 25.630 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds PHJ
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer