Bpf Koopvaardij: Nederlandse particuliere hypotheken als nieuwe beleggingscategorie

22 februari 2018

BPF Metalektro

Bpf Koopvaardij publiceert in haar pensioenkompas:

“De Nederlandse particuliere hypotheken worden onderdeel van het deel van de beleggingsportefeuille dat is gericht op de financiering van de (toekomstige) pensioenuitkeringen. Dit wil zeggen dat het een portefeuille is met een laag risico en waarmee renteschommelingen worden afgedekt.

Het fonds heeft een belegd vermogen van circa € 4 miljard. Besloten is om daarvan circa € 120 miljoen (3%) te beleggen in particuliere (woning)hypotheken. Dit is een nieuwe beleggingscategorie in de portefeuille, die in 2018 per kwartaal wordt opgebouwd. We kiezen voor deze beleggingscategorie omdat hiermee extra rendement kan worden behaald zonder dat er onaanvaardbaar hogere risico’s worden gelopen. Hiervoor worden staatsobligaties ingeruild voor hypotheken. Na een uitvoerig selectieproces is het mandaat belegd bij manager DMFCO. Op basis van prijs, ervaring en kennis kwam deze manager als beste uit de bus. ”

Fondsprofiel Koopvaardij:

Koopvaardij is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 3898 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 5454 actieve bijdragers en 17787 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €277 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer