BPF Schilders kiest voor solidaire premieregeling

11 juli 2022

BPF Schilders publiceert op haar website:

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel met nieuwe regels voor pensioen. Vrijwel alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast aan die nieuwe regels. Op de achtergrond treft BPF Schilders voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Sociale partners moeten onder andere een keuze maken tussen twee pensioenregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners van BPF Schilders, dat zijn werkgevers- en werknemersorganisaties, hebben onlangs een principebesluit genomen voor de solidaire premieregeling.

Keuze solidaire premieregeling

Samen met de sociale partners heeft BPF Schilders verschillende sessies georganiseerd. In deze sessies zijn de verschillen tussen beide regelingen uitvoerig besproken. Na goed overleg hebben de sociale partners een principebesluit genomen voor de solidaire premieregeling.

Er is onder andere voor deze premieregeling gekozen ter bevordering van een hoog en stabiel pensioen voor de deelnemers van BPF Schilders met mogelijkheden tot uitgebreide risicodeling. Het principebesluit past ook bij de uitkomsten van een onderzoek dat vorig jaar is gedaan naar de behoeften van de deelnemers van ons pensioenfonds. De komende jaren worden beleidsmatige keuzes over de nieuwe regeling en de overgang naar de nieuwe regeling gemaakt. Dit gebeurt op basis van het principebesluit voor de solidaire premieregeling.

Het nieuwe pensioenstelsel

De nieuwe regels voor pensioen gaan in per 1 januari 2023. Pensioenfondsen, zoals BPF Schilders, hebben daarna maximaal vier jaar de tijd om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wet. BPF Schilders streeft ernaar per 1 januari 2026 over te gaan op de solidaire premieregeling. De solidaire premieregeling is een collectieve regeling waarbij deelnemers, net als nu, samen het pensioenvermogen beleggen en samen de risico’s delen.

Keuze invaren

Naast het principebesluit over de solidaire premieregeling hebben de sociale partners ook het principebesluit genomen om te gaan invaren. Dit betekent dat de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving, worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling. Zo blijven het bestaande en het nieuwe pensioen bij elkaar in één regeling, waardoor de kosten beheersbaar blijven.

BPF Schilders vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp en wat het voor u betekent. De pagina wordt steeds bijgewerkt, zodra er meer bekend wordt gemaakt over het nieuwe pensioenstelsel.

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 8.973 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 33.158 actieve bijdragers en 36.383 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer