BPF Waterbouw wil pensioenadministratie overdragen aan Centric

28 juni 2018

Centric publiceert op haar website:

“Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Waterbouw en Centric tekenen een Memorandum of Understanding voor het onderbrengen van de pensioenadministratie bij Centric per 1 januari 2019.

BPF Waterbouw voert op dit moment de pensioenadministratie voor zijn bijna 12.000 deelnemers nog zelf. Met het oog op kostenefficiënter werken en meer schaalvoordeel besloot het BPF een selectietraject te starten voor het uitbesteden van de pensioenadministratie. Kwaliteit en continuïteit waren daarin de belangrijkste factoren. Na een zorgvuldig selectietraject bleek het aanbod van Centric het beste aan te sluiten op de wensen van het BPF. Pensioenfonds Waterbouw wil pensioenadministratie overdragen aan Centric.

Kitty Roozemond, voorzitter BPF Waterbouw: “In 2017 besloot ons bestuur na zeer zorgvuldig onderzoek dat het BPF Waterbouw als zelfstandig fonds moet doorgaan. Dit in het belang van de deelnemers met het oog op pensioenresultaat en dekkingsgraad. Onderdeel van dat besluit was om aansluitend onderzoek te doen naar de robuustheid en de kostenefficiency van de uitvoering. Ten aanzien van de pensioenadministratie is de uitkomst dat we met Centric tot een uitbestedingsovereenkomst willen komen. Het tot op heden constructieve en zakelijke overleg geeft mij het vertrouwen dat deze over een aantal maanden getekend kan worden.” ”

Fondsprofiel Waterbouw BPF:

Waterbouw BPF is een BPFv met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 1311 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2850 actieve bijdragers en 5785 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €219 per deelnemer en de totale beleggingskosten 21bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer