BpfBOUW belegt niet meer in tabak en kernwapens

18 maart 2019

Bouwnijverheid publiceert op haar website:

“In december 2018 heeft het bestuur van bpfBOUW een besluit genomen om niet meer in bepaalde bedrijven te beleggen. We sluiten bedrijven uit die betrokken zijn bij tabak en kernwapens.

De pensioenpremie die u en uw werkgever elke maand betalen, wordt belegd. Dit doen we omdat beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Een hoog rendement op de beleggingen vinden we belangrijk, maar dat moet wel op een verantwoorde manier. Als we beleggen, moet dat niet alleen financieel wat opleveren, we kijken ook of de bedrijven waarin we beleggen verantwoord omgaan met mens en milieu, en dat ze goed worden bestuurd.”

Fondsprofiel Bouwnijverheid:

Bouwnijverheid is een BPFv met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 57,255 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 152,267 actieve bijdragers en 249,060 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -2.7%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer