BPFL verlengt fiduciaire dienstverlening door Van Lanschot Kempen

7 april 2022

Kempen publiceert op haar website:

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) heeft Van Lanschot Kempen opnieuw aangesteld als fiduciair beheerder. Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds, daarin bijgestaan door KPMG Advisory, een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject naar een fiduciair beheerder uitgevoerd. Het pensioenfonds heeft op basis daarvan geconcludeerd dat Van Lanschot Kempen het beste aansluit bij de ambities en criteria van BPFL.

In het kader van een zorgvuldige uitbesteding van de vermogensbeheeractiviteiten is een periodieke evaluatie van de fiduciair manager essentieel. Van belang daarbij is uiteraard de kwaliteit van dienstverlening en voldoende onafhankelijkheid van de fiduciair manager als het gaat om de beleggingsoplossingen. Maar net zo belangrijk zijn de grote uitdagingen waar BPFL de komende jaren voor staat, zoals een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en het verder verduurzamen van de beleggingsportefeuille. BPFL denkt met Van Lanschot Kempen de juiste partner te hebben om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Rik Grutters, voorzitter van BPFL: ‘Na een gedegen marktverkenning en een zorgvuldig selectietraject is onze keuze wederom op Van Lanschot Kempen gevallen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Van Lanschot Kempen ons optimaal gaat ondersteunen in de uitdagende jaren die voor ons liggen. Waarbij we ernaar uitkijken om de jarenlange goede samenwerking met Van Lanschot Kempen te continueren.’

Marco van Rijn, lid van het Leadership-team Fiduciair Management bij Van Lanschot Kempen: ‘Wij zijn zeer verheugd dat BPFL heeft besloten de langjarige relatie te continueren en daarmee het vertrouwen in Van Lanschot Kempen weer te onderstrepen. BPFL kan onverminderd rekenen op onze grote toewijding. Wij kijken ernaar uit om met elkaar de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te maken.’

Levensmiddelenbedrijf

Levensmiddelenbedrijf is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 7.904 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 100.720 actieve bijdragers en 24.406 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 2%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Kempen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer