BPL: Benoeming René Halfweeg

1 juli 2020

Loodsen publiceert op haar website:

“Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ingestemd met de benoeming van René Halfweeg per 1 juli 2020. René volgt dan Leen Kazemier op.

René is naast lid van het Algemeen bestuur ook lid van de werkgroep Regeling, Uitvoering & ICT. Tevens is hij toehoorder bij de Balansmanagementcommissie.

Fondsprofiel Loodsen:

Loodsen is een BRF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 962 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 445 actieve bijdragers en 836 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -8.2%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer