BPL Pensioen zet zich in voor het klimaat

28 december 2022

BPL Pensioen publiceert op zijn website:

‘Genieten van pensioen in een leefbare wereld’, dat is waar we als BPL Pensioen naar streven. Al jaren. Zo verminderden we de uitstoot van broeikasgassen in onze beleggingsportefeuille de afgelopen jaren al met gemiddeld 50%. Maar we gaan verder. Daarom schreven we een klimaatplan. In het plan staan onze doelen en wat we gaan doen om die doelen te bereiken.

We willen naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050

Ons hoofddoel is een klimaatneutrale (Net Zero) beleggingsportefeuille in 2050. Zodat onze portefeuille afgestemd is op het EU-doel van maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde. Om dit hoofddoel te bereiken hebben we een aantal subdoelen opgesteld, waaronder:

  • Verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in onze aandelenportefeuille met 50% in 2030 ten opzichte van 2019.
  • Halvering van de uitstoot van broeikasgassen in onze woningportefeuille in 2030 ten opzichte van 1990.
  • We steunen de energietransitie door energiebedrijven aan te sporen die transitie te verwezenlijken. We stoppen met beleggen in bedrijven die geen bijdrage leveren aan de transitie. 

Rapporteren over voortgang

Om deze doelen te halen hebben we in 2022 concrete acties opgesteld. Ook deze liggen vast in het klimaatplan. Op basis van actie- en reductieplannen werken we de komende jaren toe naar onze subdoelen in 2030. We blijven transparant over onze prestaties. Ieder jaar rapporteren we over de voortgang op onze klimaatdoelen.

BPL

BPL is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 20.330 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 117.427 actieve bijdragers en 73.486 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: BPL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer