BPZ stapt voor aandelenportefeuille over op index met focus op maatschappelijk verantwoord beleggen

25 november 2020

Zuivel en aanverwante industrie publiceert op haar website: “BPZ is voor de aandelenportefeuille overgestapt naar een beleggingsportefeuille waarbij de aandelen belegd worden volgens een index met de focus op maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit gaat om de MSCI Socially Responsible Investing (SRI) Index.

Dit betekent dat belegd wordt in de 25% meest duurzame bedrijven in elke sector. Dit geldt voor zowel onze wereldwijde aandelenportefeuille als onze aandelen in opkomende markten. De wereldwijde aandelenportefeuille is een eigen mandaat dat door BNP Paribas beheerd wordt. Voor de opkomende markten is een beleggingsfonds geselecteerd omdat dit voor BPZ het meest efficiënt is. Uitgangspunt blijft in beide gevallen een passief beleid waarbij de index gevolgd wordt.

BPZ beoordeelt regelmatig hoe het pensioenfonds haar beleggingsportefeuille op basis van ESG principes kan inrichten. ESG staat voor Environmental, Social en Governance ofwel milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Deze overstap is de uitkomst van een onderzoek wat het bestuur enige tijd geleden heeft opgestart.”

Zuivel en aanverwante industrie

Zuivel en aanverwante industrie is een BPFn met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 504 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 9.937 actieve bijdragers en 224 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 9%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Zuivel en aanverwante industrie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer