Cardano verbreedt dienstverlening bij Pensioenfonds Post NL met beheer obligatieportefeuilles voor afdekking renterisico

14 januari 2020

Cardano publiceert in een persbericht:

“Cardano en Pensioenfonds PostNL breiden hun samenwerking uit. In aanvulling op de rentederivaten overlay beheert Cardano twee obligatieportefeuilles en de valutaderivaten. Het voegt de obligaties en rentederivaten samen in één integrale matching-portefeuille van 1,3 mrd euro. Hiermee verlaagt het fonds het renterisico. Tevens verlaagt het kosten.

Mark Petit, hoofd investment solutions van Cardano: “LDI vormt de basis voor het nakomen van pensioenverplichtingen. Wij streven naar eenvoud, laag risico en lage kosten. Dit geeft rust onder bestuurders en de deelnemers. Wij zijn trots dat we voor pensioenfonds PostNL en haar deelnemers mogen werken en bijdragen aan hun pensioen. Het fonds maakt organisatorisch een mooie transformatie door. Het professionaliseert het operating model in hoog tempo. Daar dragen we graag aan bij.”

René van de Kieft, voorzitter van pensioenfonds PostNL: “Sinds 2018 verbeteren we ons operating model. We zetten in op heldere verantwoordelijkheden voor onze partners, waar we ze goed op kunnen beoordelen. We kiezen daarbij voor een model waarbij de fiduciair manager niet de LDI-portefeuilles beheert. Met Cardano hebben we een gezaghebbende LDI-specialist in de Nederlands pensioensector”.”

Fondsprofiel PostNL:

PostNL is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 9,435 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 18,592 actieve bijdragers en 30,816 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 3.8%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer