Centric voornemens om de pensioenuitvoering BPF’en Syntrus Achmea over te nemen

13 april 2017

Centric is voornemens om de pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en) over te nemen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer middels een collectieve overgangsregeling met als uiterste ingangsdatum 31 december 2017. Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Centric hebben hiertoe een Letter of Intent (LOI) getekend. Centric: “Centric wil voor deze klanten van Syntrus Achmea de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning, juridische advisering en pensioencommunicatie gaan verzorgen. De fondsen bepalen binnenkort of ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van de dienstverlening door Centric.” Volgens het persbericht gaat het om de volgende fondsen: BPF Betonproduktenindustrie, BPF Houthandel, BPF Reiswerk, BPF Tandtechniek, BPF Meubelindustrie & BPF Houtverwerkende industrie en Jachtbouw.

EXELERATING: Wanneer meer bekend is over of de fondsen daadwerkelijk gebruik gaan maken van bovengenoemde collectieve overgangsregeling van Syntrus naar Centric, zullen wij hierover informeren.

De voorgenomen overname zou passen in de groeistrategie van Centric: “Het bedrijf wil naast de administratie voor verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en premiepensioeninstellingen ook direct pensioenfondsen gaan bedienen. Centric is ervan overtuigd dat IT in de toekomst een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van pensioenuitvoering. Als IT- en administratief dienstverlener heeft Centric veel kennis van de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen, juist voor de financiële sector.”

Tom van der Spek, divisievoorzitter Oudedagsvoorziening bij Achmea: “De regeling is gericht op een vloeiende overgang van onze dienstverlening naar Centric en is daarmee in het belang van onze klanten, hun deelnemers en onze medewerkers. Onze klanten en hun deelnemers kunnen rekenen op een overdracht naar een organisatie die wil groeien en investeren in de pensioenuitvoering voor bedrijfstakpensioenfondsen. De overeenkomst biedt perspectief aan onze medewerkers. Een deel daarvan gaat mee over, waarmee hun baan en hun specifieke kennis en ervaring is geborgd voor klanten en deelnemers. Ik ben blij dat zij onderdak krijgen bij een werkgever waar hun werkzaamheden een kernactiviteit zijn.”

Hans Schrijver, Chief Commercial Officer van Centric: “We zetten hiermee een mooie stap voor het realiseren van onze groeiambitie in de financiële dienstverlening. Dit is belangrijk voor zowel onze organisatie als voor de nieuwe klanten die we hiermee verwelkomen. Onze ontmoetingen met de bedrijfstakpensioenfondsen geven mij alle vertrouwen voor de toekomst. Wij hebben de juiste kennis en de juiste mensen in huis om hen optimaal van dienst te zijn. Daarnaast zijn we blij dat we onze organisatie versterken met mensen van Syntrus Achmea. Samen zorgen we ervoor dat de continuïteit van de dienstverlening geborgd is. We zijn ervan overtuigd dat zowel medewerkers als bedrijfstakpensioenfondsen zich bij ons thuis voelen.”

Bron: http://www.centric.eu/NL/Default/Nieuws/Nieuwsitem/centric-wil-pensioenuitvoering-overnemen

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer